Web shop

CampusCare VV&T

Risicovolle handelingen

Titel Accreditatiepunten Prijs incl. BTW Doe in winkelwagen
Cursus Hechtingen en nietjes verwijderen 1 20,75 €
Cursus Medicatie toedienen 1 20,75 €
Cursus Obstipatie en laxeren 1 20,75 €
Cursus Sondevoeding toedienen en PEG sonde verzorgen 1 20,75 €
Cursus Stomazorg 2 41,50 €
Cursus Wondzorg 2 41,50 €
Cursus Zuurstoftoediening 2 41,50 €
Cursus Zwachtelen 1 20,75 €

Voorbehouden handelingen

Titel Accreditatiepunten Prijs incl. BTW Doe in winkelwagen
Cursus Blaaskatheterisatie bij mannen 2 41,50 €
Cursus Blaaskatheterisatie bij vrouwen 2 41,50 €
Cursus Bloedsuiker meten 1 20,75 €
Cursus Inbrengen neusmaagsonde 1 20,75 €
Cursus insuline toedienen 1 20,75 €
Cursus Intramusculair injecteren 2 41,50 €
Cursus Subcutaan injecteren 2 41,50 €
Cursus Tracheostoma en tracheacanule 2 41,50 €

Overige handelingen

Titel Accreditatiepunten Prijs incl. BTW Doe in winkelwagen
Cursus Brand, ontruiming en communicatie 1 20,75 €
Cursus EHBO 2 20,75 €
Cursus Indiceren en organiseren van zorg 2 41,50 €
Cursus Reanimatie 2 20,75 €
Cursus Rekenen 3 41,50 €
Cursus Vitale functies 1 20,75 €
Cursus Vrijheidsbeperkende maatregelen 1 20,75 €
Cursus Wet BIG 1 20,75 €
Opstapcursus Rekenen 41,50 €

VV&T Specifiek

Titel Accreditatiepunten Prijs incl. BTW Doe in winkelwagen
Cursus Het verpleegkundig proces 1 20,75 €
Cursus Klinisch redeneren 1 20,75 €
Cursus Mondzorg 1 20,75 €
Cursus Palliatieve zorg 1 20,75 €
Cursus Pijnbestrijding 2 41,50 €
Cursus Psychiatrische problemen bij ouderen 2 41,50 €
Cursus Voedingsproblemen bij ouderen 2 41,50 €
Cursus Zorgleefplan 1 20,75 €

Ziektebeelden

Titel Accreditatiepunten Prijs incl. BTW Doe in winkelwagen
Cursus COPD 1 20,75 €
Cursus CVA 2 41,50 €
Cursus Delier 2 41,50 €
Cursus Dementie 2 41,50 €
Cursus Dementie – niveau 2 1 20,75 €
Cursus Depressie 2 41,50 €
Cursus Diabetes Mellitus 1 20,75 €
Cursus Diepe dementie 1 20,75 €
Cursus Gehoor- en gezichtsproblemen 2 41,50 €
Cursus Hartfalen 2 41,50 €
Cursus Ziekte van Parkinson 2 41,50 €

Communicatie

Titel Accreditatiepunten Prijs incl. BTW Doe in winkelwagen
Cursus Communicatie in de zorg 2 41,50 €
Cursus Complexe communicatie 2 41,50 €
Cursus Probleemgedrag 1 20,75 €
Cursus Werkbegeleiding 1 20,75 €

Veiligheid

Titel Accreditatiepunten Prijs incl. BTW Doe in winkelwagen
Cursus HACCP 1 20,75 €
Cursus Handhygiëne 1 20,75 €
Cursus Het veilig verplaatsen van cliënten 2 41,50 €
Cursus Hygiëne 1 20,75 €
Cursus Medicatieveiligheid 2 41,50 €
Cursus Valpreventie 1 20,75 €

CampusMed

Voorbehouden en risicovolle handelingen

Titel Accreditatiepunten Prijs incl. BTW Doe in winkelwagen
Cursus Blaaskatheterisatie 2 41,50 €
Cursus Bloedafname en bloedkweken 2 41,50 €
Cursus Bronchiaal toilet 2 41,50 €
Cursus Centraal Veneuze Katheter 2 41,50 €
Cursus Inbrengen neusmaagsonde 2 41,50 €
Cursus Inbrengen van een perifeer infuus 1 41,50 €
Cursus Injecteren 2 41,50 €
Cursus Intraveneuze toediening van geneesmiddelen 1 20,75 €
Cursus Thoraxdrainage 1 41,50 €
Cursus Toediening van bloedproducten en Omniplasma 2 41,50 €
Cursus Zuurstoftoediening 2 41,50 €

Acute hulpverlening

Titel Accreditatiepunten Prijs incl. BTW Doe in winkelwagen
Cursus Advanced Life Support 1 20,75 €
Cursus Basic Life Support 3 47,00 €
Cursus BHV en Brand 1 20,75 €
Cursus BHV en Calamiteit melden 1 20,75 €
Cursus BHV en Ontruiming 1 20,75 €

Preventie van zorginfecties

Titel Accreditatiepunten Prijs incl. BTW Doe in winkelwagen
Cursus Hygiëne 1 20,75 €
Cursus Infectiepreventie 2 41,50 €
Cursus Isolatiemaatregelen 1 20,75 €

Verloskunde

Titel Accreditatiepunten Prijs incl. BTW Doe in winkelwagen
Cursus Borstvoeding - Basiskennis van borstvoeding 2 41,50 €
Cursus Borstvoeding - Borstvoeding in bijzondere situaties 2 41,50 €
Cursus Borstvoeding - Problemen bij Borstvoeding 2 41,50 €

Ouderenzorg

Titel Accreditatiepunten Prijs incl. BTW Doe in winkelwagen
Cursus Dementie 1 20,75 €
Cursus Geriatrie 2 41,50 €
Cursus Multimorbiditeit 1 20,75 €
Cursus Polyfarmacie 1 20,75 €
Cursus Valpreventie 1 20,75 €

Overige onderwerpen

Titel Accreditatiepunten Prijs incl. BTW Doe in winkelwagen
Basiscursus Hartritmestrook maken en beoordelen 2 41,50 €
Cursus Behandelen van pijn 1 20,75 €
Cursus Incontinentie 1 20,75 €
Cursus Klinisch redeneren 2 41,50 €
Cursus Kwaliteit en veiligheid medische technologie 1 20,75 €
Cursus Lean in de zorg 1 20,75 €
Cursus Medische gassen 1 20,75 €
Cursus Patiëntvriendelijk werken 1 20,75 €
Cursus Rapporteren en overdragen 1 20,75 €
Cursus Signaleren van pijn 1 20,75 €
Cursus Stomazorg 1 20,75 €
Cursus Verpleegkundig rekenen 5 41,50 €
Cursus Wet BIG 1 20,75 €

Wondzorg

Titel Accreditatiepunten Prijs incl. BTW Doe in winkelwagen
Cursus Decubitus 1 20,75 €
Cursus Negatieve druktherapie 1 20,75 €
Cursus Wonddrainage 1 20,75 €
Cursus Wondzorg: materiaalkeuze 2 41,50 €

Ziekten en aandoeningen

Titel Accreditatiepunten Prijs incl. BTW Doe in winkelwagen
Basiscursus Oncologie 2 41,50 €
Cursus Cerebrovasculair Accident (CVA) 2 41,50 €
Cursus COPD 1 20,75 €
Cursus Diabetes 2 41,50 €
Cursus Hartfalen 2 41,50 €
Cursus Obesitas 2 41,50 €

Oncologie

Titel Accreditatiepunten Prijs incl. BTW Doe in winkelwagen
Cursus Cytostatica en veiligheid 1 20,75 €

Ouderen in veilige handen

Ouderenzorg algemeen

Titel Accreditatiepunten Prijs incl. BTW Doe in winkelwagen
Ouderen in Veilige Handen - (Student) Medici 35,00 €
Ouderen in veilige handen – (Student) verpleegkundigen 35,00 €
Ouderen in veilige handen – (Student) verzorgenden/ helpenden 35,00 €

CampusCare GHZ

Overige handelingen

Titel Accreditatiepunten Prijs incl. BTW Doe in winkelwagen
GHZ - Cursus Autisme 2 41,50 €
GHZ - Cursus LVB en seksualiteit 2 41,50 €

Overige onderwerpen

Titel Accreditatiepunten Prijs incl. BTW Doe in winkelwagen
Cursus LVB en sociale media 1 20,75 €