Nieuwe generatie flexibele leeroplossingen

Nieuwe generatie flexibele leeroplossingen

Noordhoff Health bouwt aan de volgende generatie hoogwaardige leeroplossingen voor de zorg. Met de kwaliteit die u van ons gewend bent, maar dan beschikbaar gesteld in kleinere eenheden of – zoals wij dat noemen – leerobjecten. Dat betekent voor u meer flexibiliteit in de manier van leren, dan tot nu toe mogelijk was.

Leerobject fig.1Dit nieuwe concept leidt tot één grote database met leercontent voor het onderwijs en bij- en nascholing in de zorg. Daarmee ontstaat een sterkere verbinding tussen onderwijs en praktijk en wordt een doorlopende leerlijn werkelijkheid.

Voor ieder onderwerp stellen we per context en per niveau een leerpad samen, met een grote variatie aan leerobjecten die elkaar versterken. Deze leerobjecten kunnen onder andere bestaan uit interactieve e-learning, e-lectures, casuïstiek, tekst, video’s, werkplekassessments, korte leerinterventies, praktijkopdrachten, open vragen, een starttoets en eindopdrachten.

 

Leerobjecten

De leerpaden die we samenstellen, zijn altijd opgebouwd uit vier vaste pijlers: introductie, kennis, verwerking en afronding. Onder iedere pijler zijn leerobjecten beschikbaar die didactisch het beste aansluiten bij de leerdoelen. Het resultaat is een stimulerende, ‘blended’ leeromgeving waarin de (toekomstige) zorgprofessional zijn kennis- en competenties bijhoudt en ontwikkelt.

Per onderwerp stelt Noordhoff Health een verantwoord leerpad samen. Door de opzet in kleine eenheden, kunt u hiervan naar eigen inzicht of leerstijl afwijken door leerobjecten weg te halen, in een andere volgorde te plaatsen of een leerpad uit te breiden met eigen leerobjecten. Zo kunt u het leerpad nog beter aan laten aansluiten op de werkervaring en de leervoorkeurenstijl van de individuele student of medewerker.

Stel uw vragen!

Stel uw vragen

Het nieuwe concept is tot stand gekomen op basis van uitgebreid onderzoek naar de wensen van gebruikers en de didactische waarde van e-learning. Het nieuwe concept, dat wordt uitgerold vanaf september 2017 kan in iedere leeromgeving worden ontsloten. Bestaande e-learningcursussen blijven voorlopig beschikbaar en worden nu geschikt gemaakt voor gebruik op tablets (HTML5). In de komende tijd houden we u uiteraard op de hoogte van de verdere invulling van het nieuwe concept. Uw vragen zijn nu al van harte welkom. Wij beantwoorden deze vragen periodiek via onze website, zodat de informatie voor iedereen overzichtelijk beschikbaar komt.

Stel uw vragen