Militair Revalidatie Centrum Aardenburg

Bij Noordhoff Health is het mogelijk kleinschalig te beginnen. Bovendien willen we ‘aan de achterkant’ mee kunnen kijken wie met e-learning bezig zijn en wie de afsluitende toets hebben gemaakt. Dat kan niet bij iedere aanbieder. En de modules leveren punten op voor het kwaliteitsregister V&V.

“E-learning inzetten op een manier die past bij onze organisatie”

Militair Revalidatie Centrum (MRC) Aardenburg is geen doorsnee werkplek. Het op een fraai landgoed gelegen centrum is een defensieonderdeel en biedt zorg aan zowel militaire als burgerrevalidanten. De verpleegkundigen zijn er in januari jongstleden begonnen met e-learningmodules. Als opleidingscoördinator is Olivia Moussault betrokken bij de introductie en implementatie van e-learning in MRC Aardenburg.

Waarom heeft MRC Aardenburg gekozen voor e-learning?

“MRC Aardenburg is gespecialiseerd in orthopedie, trauma & pijn, neurologie en arbeidsrevalidatie. Daarnaast beschikt het centrum over een eigen orthopedisch instrumentmakerij. Niet alle risicovolle voorbehouden handelingen komen hier hoogfrequent voor. Door de kennis daarover toch goed bij te houden, kunnen we altijd de gewenste kwaliteit van zorg bieden. Dankzij e-learning kunnen verpleegkundigen op een voor hen geschikt moment werken aan uitbreiding en onderhoud van hun kennis. Ook als voorbereiding op de praktijklessen voor AED-reanimatie is e-learning ideaal.”

Hoe belangrijk is e-learning voor MRC Aardenburg?

“Op dit moment vormt e-learning nog een klein onderdeel van ons opleidingsaanbod. We zijn nog aan het experimenteren. De mogelijkheden zijn legio. We willen e-learning inzetten op een manier die past bij onze organisatie.”

“Voor het onderhouden van basiskennis is e-learning ideaal”

Er zijn veel aanbieders. Waarom koos u voor CampusMed?

“Ten eerste omdat het bij Noordhoff Health mogelijk is om kleinschalig te beginnen. Ten tweede omdat wij graag als beheerder ‘aan de achterkant’ willen kunnen meekijken. Zo kunnen we zien wie er met een e-learningmodule bezig zijn en wie de afsluitende toets hebben gemaakt. Dat kan niet bij iedere aanbieder. Tenslotte vonden we het belangrijk dat de modules geaccrediteerd zijn en dus punten opleveren voor het kwaliteitsregister V&V.”

Hoe zijn uw ervaringen tot nu toe?

“In de eerste periode was het natuurlijk wennen voor de medewerkers. De kickoff en begeleiding door implementatieconsultant Sonja Jutte hebben we hierbij als heel prettig ervaren. Inmiddels zijn de meeste medewerkers al behoorlijk thuis in de e-learning. We hoeven niet meer zo vaak mee te kijken en mee te denken, ze gaan nu bij elkaar te rade.”

Nog tips & tricks?

"De inhoud van de e-learningmodules is goed en compleet en ook over de begeleiding vanuit Noordhoff Health zijn we heel tevreden. Nu alleen nog een directe link van ons systeem met het kwaliteitsregister realiseren, zodat handmatige administratie overbodig wordt!"