Laurens

Zelf e-learningmodules maken en beheren is behoorlijk ingewikkeld. Met de modules van Noordhoff Health zijn we altijd up-to-date doordat CampusCare gebaseerd is op de Vilans-protocollen. Dat sprak ons aan.

 

E-learning inzetten in een zorgorganisatie met tientallen locaties en ruim 6000 medewerkers is een flinke klus. Maar dat schrikt Frida Kurvers (coördinator opleidingen bij Laurens) niet af: ‘Wij verwachten dat e-learning bijdraagt aan verhoging van de kwaliteit van zorg aan ouderen.’

Laurens is een grote aanbieder van wonen, diensten en zorg in Rotterdam en omstreken. Doel van deze organisatie is mensen in staat te stellen, zo zelfstandig en betekenisvol mogelijk te leven als zij ouder worden, herstellen van een ziekte of leven met een blijvende beperking. Als gevolg van fusies is Laurens sterk gegroeid. Daarom moet het opleidingsbeleid van de medewerkers opnieuw worden ingericht. De afdeling Opleidingen werkt hierbij samen met de afdeling Personeel & Organisatie.

E-learning

In het nieuwe opleidingsbeleid neemt e-learning een belangrijke plaats in. Dat is al enige tijd een wens van de bestuurders’, vertelt Frida Kurvers. ‘Daarbij hebben we kosten en baten afgewogen en er uiteindelijk voor gekozen om de e-learning niet zelf te ontwikkelen. Bij Noordhoff Health koop je e-learningmodules in en ben je altijd up-to-date, doordat CampusCare is gebaseerd op de Vilans-protocollen. Dat sprak ons aan.’ Sonja Jutte, implementatieconsultant bij Noordhoff Health: ‘Zelf maken en beheren is behoorlijk ingewikkeld. Noordhoff Health neemt dit uit handen.’

“Met e-learning is het theoretisch aanbod veel helderder dan wanneer je zelf iets organiseert”

Pilot

Frida: ‘In 2011 zijn we begonnen met een pilot, bedoeld om te onderzoeken wat het beste bij Laurens past. Omdat de modules op ons toenmalige netwerk niet konden draaien, maakten we hierbij gebruik van standalone-computers. Ook hadden we nog geen Vilans-protocollen geïmplementeerd. Toch waren de mensen die deelnamen ook toen al erg enthousiast. Hun ervaringen gebruiken we nu, zij fungeren als ambassadeurs. Zo hebben we op intranet een interview met een van hen gepubliceerd. Een 60-jarige verzorgende die niet zo handig is met computers, maar wel zeer te spreken is over e-learning.’

Meteen goed

‘Met de ervaringen vanuit de pilot in het achterhoofd, hebben we in het najaar van 2013 vervolgens echt vaart gemaakt met het implementeren van e-learning’, gaat Frida verder. ‘Op een later moment willen we e-learning uitbreiden naar de bij- en nascholing. Maar we zijn nu eerst gestart met de voorbehouden en risicovolle handelingen voor verpleegkundigen en verzorgenden. En met een aantal modules voor deskundigheidsbevordering, waaraan geen verplichte toets verbonden is.’ In totaal gaat het dan wel meteen om een vrij groot pakket met twintig e-learningmodules. Frida: ‘Als we beginnen, doen we het meteen duidelijk en goed!’

Intensief

Bij het uitrollen van het project kreeg Laurens intensieve ondersteuning vanuit Noordhoff Health. Sonja: ‘Als een organisatie met e-learning begint, komen er veel vragen boven van technische, onderwijskundige en organisatorische aard. Wij ondersteunen onze klanten hierbij, zodat ze optimaal gebruik kunnen maken van de e-learningmodules. Want als de gebruiker goed met CampusCare uit de voeten kan, dragen we echt bij aan de kwaliteit van zorg.’

Meegevallen

‘Ondanks de pilot was het voor ons reuze spannend hoe de medewerkers de introductie van e-learning zouden ervaren’, vertelt Frida. ‘Ik verwachtte eerlijk gezegd de nodige weerstand. Leren en toetsen via een computer vraagt toch het nodige van medewerkers. Maar het is enorm meegevallen! We waren bang dat we zouden worden overspoeld met vragen, maar dat was niet het geval. En had iemand toch een vraag, dan sprongen we er zo snel mogelijk op in, samen met alle betrokken partijen.’

Een goede voorbereiding…

Dat de introductie van e-learning bij de zorgmedewerkers soepel verliep, was mede te danken aan een zorgvuldige communicatie vooraf. Ook was het plezierig dat trainers tijd kregen om mensen te ondersteunen, en dat er een directe link beschikbaar was voor ICT-vragen. Bovendien vinden de meeste medewerkers het prettig dat ze dankzij e-learning nu kunnen leren en toetsen waar en wanneer ze dat zelf willen. Ter ondersteuning is er voor hen een e-learningvraagbaak en een speciale intranetpagina vol informatie. Frida: ‘Uiteindelijk kregen we mailtjes zoals Hartelijk dank, het viel best mee. Natuurlijk ontvingen we ook reacties als Het kost me wel veel tijd. Alle mails hebben we stuk voor stuk beantwoord.’

Toekomstproof

‘Om goed voorbereid te zijn op de toekomst, hebben we binnen Laurens enorme sprongen gemaakt’, aldus Frida. ‘Alle systemen moeten immers goed op elkaar aansluiten. Tot nu toe had iedere regio zijn eigen werkwijze. Op dit moment vlechten we E-learning en het BIG-registratiesysteem samen met ICT ineen tot één mooi product. Medewerkers krijgen hierin een persoonlijk dossier met een eigen portfolio.’

 

Verbeterpunten

Frida is uitermate tevreden over de samenwerking met Noordhoff Health en de ondersteuning door Sonja Jutte. Dat neemt niet weg dat er nog een aantal verbeterpunten zijn. Frida: ‘Af en toe komen we foutjes tegen in de modules. Gelukkig worden eventuele onjuistheden na onze terugkoppeling altijd direct aangepast. Verder zouden we graag zien dat de mogelijkheden van de trainersaccounts worden uitgebreid. Al met al,’ sluit Frida af, ‘zouden we beslist weer kiezen voor CampusCare, als we opnieuw voor de keuze zouden staan!’

Subtitel: 
“E-learning prikkelt en houdt zorgverleners up-to-date”