De eerste werkgeversorganisatie die voor haar regionale zorginstellingen gezamenlijk e-learning inkoopt

Mijn Noordhoff Health omvat een eigen leermanagementsysteem in combinatie met Noordhoff Health e-learningmodules. Vooral voor wat kleinere organisaties is dat een pre. Zelf een digitale leeromgeving aanschaffen is voor deze instellingen immers te kostbaar. Kiezen meerdere organisaties gezamenlijk voor Mijn Noordhoff Health, dan zijn de kosten per instelling lager, terwijl de kwaliteit gelijk blijft.

De eisen aan het leveren van zorg worden steeds hoger. De wereld van leren, onderwijs en scholing verandert hierin mee. De eigen verantwoordelijkheid voor het bijhouden van het vak komt steeds meer bij de medewerker zelf te liggen. Organisaties faciliteren hun medewerker hierin. WGV Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid heeft zich er als eerste werkgeversorganisatie in Nederland voor ingezet dat regionale zorginstellingen gezamenlijk e-learning inkopen en gebruiken in de standaard leeromgeving `Mijn Noordhoff Health`.

Leren en onderwijs

‘De sector Zorg & Welzijn wil de arbeidsmarkt gezond en de kwaliteit van de zorg op peil houden. Dit betekent dat studenten voorbereid moeten zijn op de toekomst en dat het initiële onderwijs moet aansluiten bij de beroepspraktijk. Daarnaast moet zittend personeel gedurende de hele loopbaan goed geschoold blijven. De ontwikkelingen in de sector gaan immers continu door’, zo verwoordt strategisch beleidsadviseur Lydia van Baak een van de hoofdtaken van WGV Zorg en Welzijn ZHZ. ‘E-learning past goed in deze ontwikkelingen rondom leren en onderwijs. Het ondersteunt het leren in de praktijk. Daarom wilden wij als werkgeversvereniging e-learning faciliteren binnen de zorginstellingen in onze regio, door hierover collectieve afspraken te maken.’

Meerwaarde van e-learning

Na een gezamenlijke oriëntatie, die ongeveer een jaar duurde, zijn van de 25 aangesloten organisaties 8 VVT-instellingen gestart met de leeromgeving `Mijn Noordhoff Health`. Van Baak: ‘Vooraf hadden deze instellingen al meegedaan aan een e-learningpilot. Hier kwam uit dat ze enthousiast waren over e-learning en de meerwaarde ervan zagen. Maar over de aanbieder in de pilot waren ze niet tevreden. Men is toen op zoek gegaan naar een nieuwe aanbieder en dat werd Noordhoff Health.’

Prijs en kwaliteit

Een belangrijke reden om na de pilot voor Mijn Noordhoff Health te kiezen, was dat Noordhoff over een eigen leermanagementsysteem beschikt. ‘Zelf een digitale leeromgeving aanschaffen is voor wat kleinere organisaties vaak te duur’, licht Van Baak toe. ‘Bovendien werkt Noordhoff met staffels; door de schaalgrootte ging de totale prijs nog verder omlaag en werd het voor de deelnemende organisaties financieel haalbaar om e-learning in huis te halen. Het was daarbij plezierig dat Noordhoff met ons meedacht over de manier waarop we deze stap tot een succes konden maken. Een werkbezoek bij een instelling die met Mijn Noordhoff Health werkt, overtuigde ons van de kwaliteit van de e-learningmodules.’

Mijn Noordhoff Health: leerplatform, content én toetsenbank

Voorheen bood Noordhoff Health alleen e-learningmodules. Dankzij de fusie met PAT Learning Solutions en de overname van Stichting Leerstation Zorg biedt Noordhoff sinds 2015 niet alleen meer content, maar ook een toetsenbank en een leerplatform (PulseWeb). Voor organisaties die niet de financiële middelen hebben voor een eigen digitale leeromgeving, is een standaard ingerichte -versie van PulseWeb beschikbaar mét e-learningmodules. De genoemde acht VVT-organisaties in regio Zuid-Holland Zuid hebben gekozen voor deze versie. Hun all-in-pakket is gericht op de niveaus 3, 4 en 5.

Positieve geluiden

In het gehele proces had Van Baak als beleidsadviseur van de werkgeversvereniging een faciliterende rol. Ze was betrokken bij de oriëntatie en inkoop. ‘Het was een proces van informatiebijeenkomsten, gesprekken, experimenteren via proefinlogs, vragen beantwoorden en uiteindelijk de handtekening onder het convenant plaatsen’, vertelt Van Baak. ‘Vanaf dat moment volgt iedere zorginstelling verder zijn eigen beleid. Een deel is in oktober 2015 van start gegaan, de rest in januari 2016. Noordhoff Health-consultant Sonja Jutte verzorgde de implementatie. Ik ben zelf geen gebruiker, maar heb tot nu toe overwegend positieve berichten gehoord. Zowel over de inhoud als over de begeleiding en realisatie.’