Avoord

Het is de verantwoordelijkheid van onze zorgmedewerkers dat ze hun kennis en kunde op peil houden, maar het is onze taak daar de randvoorwaarden voor te scheppen

Waarom is e-learning bij Avoord een succes?

Avoord is een zorgorganisatie met woonzorgcentra in Etten-Leur, Rijsbergen en Zundert, maar ook met thuiszorg, dagbehandeling, revalidatie en een hospice. Er werken 900 mensen in de zorg, vooral verpleegkundigen en verzorgenden niveau 3. Circa veertig verpleegkundigen hebben niveau 4 en 5. Samen met Noordhoff Health startte Avoord met e-learning. Hoe verliep dNatascha van Katse introductie? En waarom werd e-learning in deze VV&T-instelling een succes?

‘Het is de verantwoordelijkheid van onze zorgmedewerkers dat ze hun kennis en kunde op peil houden, maar het is onze taak daar de randvoorwaarden voor te scheppen’, vertelt Natascha van Kats, manager tijdelijk verblijf bij Avoord Zorg en Wonen. ‘We wilden een kwaliteitsslag maken. Zo hadden we de indruk dat onze toetsen niet meer objectief waren, omdat sommige vragen al onder medewerkers circuleerden. Toen zijn we ons gaan oriënteren op e-learning. Hiermee kunnen medewerkers op hun eigen tijd en in hun eigen tempo hun kennis op niveau houden. In deze tijd van internet en smartphones staan ze hier ook open voor.’

In zee met Noordhoff

Na een oriëntatie op de markt gaat Avoord in 2011 met Noordhoff Health in zee. Noordhoff heeft op dat moment al een groot aanbod aan e-learningcursussen en ervaring met de introductie daarvan in ziekenhuizen. Maar verpleegkundigen in ziekenhuizen zijn niet een-op-een te vergelijken met verpleegkundigen en verzorgenden in de VV&T-sector. Van Kats: ‘Onze medewerkers zijn praktisch ingesteld, het zijn doeners. Toen ik als verpleegkundige uit de ziekenhuissector in Avoord kwam werken, keek ik vol bewondering naar de no-nonsensemanier waarop verpleegkundigen hier problemen oplossen. De ziekenhuiscursussen van Noordhoff moesten daarom worden herzien. De lesstof moet aansluiten bij de dagelijkse praktijk van onze medewerkers, anders haken ze af. Maar juist e-learning biedt prachtige mogelijkheden om onze mensen uit te dagen en te prikkelen, bijvoorbeeld met filmpjes en casuïstiek. Deelnemers aan onze e-learningcursussen kunnen op moeilijke zorgtermen ook doorklikken voor uitleg. Dat is handig en efficiënt.’

Hoe mensen meekrijgen?

Blijft de vraag: hoe krijg je binnen een grote organisatie als Avoord bij alle betrokkenen de handen op elkaar voor iets nieuws als e-learning? Van Kats: ‘Ten eerste moet natuurlijk het product van de leverancier goed zijn. Samen met Noordhoff hebben we hier enig pionierswerk in verricht. Inmiddels heeft Noordhoff al de nodige e-learningcursussen speciaal voor de VV&T-sector, maar nog steeds komen er nieuwe bij en worden bestaande cursussen in samenwerking met de gebruikers geactualiseerd.’

Als Van Kats groen licht krijgt om e-learning binnen Avoord te introduceren, schrijft ze eerst een plan. Daarna organiseert ze binnen haar eigen team een drie weken durende pilot met de cursus Zuurstof. Deze wordt onder zestig medewerkers uitgezet. De reacties worden doorgesproken met de ontwikkelaars van Noordhoff. Het werkt, haar teamleden zijn enthousiast. Daarna volgt een uitrol over de hele organisatie. Medewerkers krijgen uitleg op informatiebijeenkomsten en kunnen met vragen terecht bij de afdeling P&O en bij een aantal ‘ambassadeurs’ van e-learning. Binnen Avoord zijn dit medewerkers van de vakgroep Zorg en Welzijn. Ook krijgt elke afdeling een computer met geluid waarop medewerkers de e-learningcursussen kunnen volgen. De ervaring van Noordhoff zorgt ervoor dat de introductie soepel verloopt. Zelf kan Van Kats voor hulp altijd terecht bij een vaste contactpersoon bij Noordhoff.

Teambuilding

‘Medewerkers kunnen ook samen een e-learningcursus volgen’, weet Van Kats. ‘Daar is niks mis mee, dat is goed voor de teambuilding. Bovendien volgt na de e-learningtoets een praktijktoets waar ook kennisvragen worden gesteld, dus een medewerker die de theorie niet beheerst valt dan alsnog door de mand. We merkten wel een groot niveauverschil in computervaardigheden, misschien omdat bij ons in de zorg relatief veel oudere medewerkers werken. Mensen die niet gewend zijn met een computer te werken, moet je stapje voor stapje meenemen. Mooi is dat deze medewerkers door e-learning handiger worden met computers, bijvoorbeeld met het invullen van het Elektronisch Patiëntendossier. Onze mensen willen niet meer terug naar het oude systeem.’

Differentiëren

Avoord werkt nu voor alle zorgmedewerkers niveau 3, 4 en 5 met zes verplichte e-learningcursussen. Dit zijn: Subcutaan injecteren, Intramusculair injecteren, Bloedsuiker prikken, Insuline spuiten, Zuurstoftoediening en Medicatie. Verpleegkundigen 4 en 5 volgen bovendien alle cursussen over voorbehouden en risicovolle handelingen. Verzorgenden-IG kunnen deze cursussen volgen als ze relevant zijn voor hun werk. Het heeft voor hen bijvoorbeeld niet veel zin een cursus ‘Maagsonde inbrengen’ te volgen als op hun afdeling nooit een patiënt met sondevoeding ligt.

Van Kats: ‘We gaan kijken of we binnen onze e-learningcursussen nog wat meer kunnen differentiëren tussen niveau 3/4 en 5. Ook vragen zorgmedewerkers niveau 1 en 2 ons nu waarom we voor hen geen e-learningcursussen hebben, bijvoorbeeld een cursus Handhygiëne, Reanimeren of BHV. Dat lijkt me mooi om met de mensen van Noofdhoff Health op te gaan pakken.’

Subtitel: 
"Het is de verantwoordelijkheid van onze zorgmedewerkers dat ze hun kennis en kunde op peil houden"