Health VideoBibliotheek

Health VideoBibliotheek

104 video's verpleegtechnische handelingen

Vraag meer info

Moderne en heldere uitleg met video

Noordhoff Health heeft de meest voorkomende Verpleegtechnische Handelingen verfilmd. In totaal zijn er 104 video’s gemaakt.

Voor wie zijn deze video's?

MBO en HBO

Deze video's zijn onderdeel van de ZorgPad mbo en ZorgPad hbo leeromgeving. Heeft u deze leeromgeving niet, dan kunt u deze video bibliotheek uiteraard los aanschaffen en opnemen in uw eigen lesmateriaal.

Bekijk de volgende documenten over de VideoBibliotheek Verpleegtechnische handelingen voor mbo en hbo:

Ziekenhuizen en zorgorganisaties

Deze video's kunt u opnemen in uw eigen leeromgeving. Daarnaast zijn de 20 meest gebruikte video's als introductieaanbod opgenomen in het HealthVisuals platform.

Bekijk de volgende documenten over de VideoBibliotheek Verpleegtechnische handelingen voor V&VT en GHZ:

Hoe zet u de video's het beste in?

De video’s zijn te gebruiken als instructiemateriaal tijdens de fase van kennisverwerving, bijvoorbeeld in een theorieles. Ze zijn ook te gebruiken als oefenmateriaal tijdens de verwerkingsfase of ter voorbereiding op zelfstandig oefenen in het skills lab of tijdens de stage. Tot slot, kunnen de video’s helpen bij de voorbereiding op de toets waarbij de student moet laten zien dat hij of zij de vaardigheid beheerst. De video’s zijn snel, eenvoudig en op elk mobile device te bekijken.

Welke video's zijn er?

Van elke video, die afhankelijk van de handeling tussen 4 en 10 minuten duurt, vindt u hieronder een korte variant van 35 seconden.

Werken volgens voorschriften

Handen wassen

Handen desinfecteren

Steriele handschoenen aan- en uittrekken

Sondevoeding

Neus-maagsonde inbrengen

Neus-maagsonde verwijderen

Medicatie (tabletten) via een neusmaansonde toedienen

Medicatie (vloeibaar) via een neusmaagsonde toedienen

Maagretentie bepalen

Sondevoeding per portie toedienen

Sondevoeding met voedingspomp toedienen

Maaginhoud hevelen en spoelen

PEG-sonde verzorgen tijdens eerste dagen

PEG-sonde verzorgen

Sondevoeding geven via PEG-sonde, per portie

Sondevoeding geven via PEG-sonde, per continu systeem

Medicatie via een PEG-sonde

Verwisselen PEG katheter met ballonfixatie

Katheterzorg

Eenmalig katheteriseren van vrouw

Eenmalig katheteriseren van man

Verblijfskatheter inbrengen bij een man

Verblijfskatheter inbrengen bij een vrouw

Verblijfskatheter bij man verwijderen

Verblijfkatheter bij vrouw verwijderen

Verblijfskatheter verzorgen

Suprapubische katheter verzorgen

Suprapubische katheter verwijderen

Suprapubische katheter vervangen

Blaasspoelen met urotainer of blaasspuit

Blaasspoelen met gesloten systeem

Medicijngebruik

Medicijnen controleren

Medicijnen oraal toedienen

Medicijnen transcutaan toedienen

Medicijnen rectaal toedienen

Medicijnen vaginaal toedienen

Medicijnen via oog toedienen

Medicijnen via oor toedienen

Medicijnen via neus toedienen

Medicatie toedienen via inhalatie met verstuiver

Medicatie toedienen met poederinhalator

Medicatie toedienen met vernevelapparaat

Injectie

Bloedglucosewaarde meten met prikpen en bloedglucosemeter

Bloedglucosewaarde meten met vingerprikker en bloedglucosemeter

Injectievloeistof uit ampul klaarmaken voor toediening injectie

Medicament voor toediening per injectie oplossen in een flacon

Fraxiparine toedienen per subcutane injectie

Medicament toedienen per subcutane injectie via huidplooitechniek

Medicament toedienen per subcutane injectie via de loodrechttechniek

Medicament toedienen per intramusculaire injectie via de loodrechttechniek

Medicament toedienen per intramusculaire injectie via de rangeertechniek

Subcutane canule inbrengen en infuusslang en pomp aankoppelen

Insuline toedienen met een navulbare pen

Insuline toedienen met een voor gevulde insulinepen

Wondzorg

Smetplek verzorgen

Rode wonden verzorgen

Gele wonden verzorgen

Wondtoilet toepassen op zwarte wonden

Wonduitstrijkje maken

Hechtingen verwijderen

Agraves verwijderen

Wonddrain verzorgen

Wonddrain verwijderen

Vacuümdrain verzorgen

Vacuümdrain verwijderen

Compressieverband aanleggen met korte rekzwachtels

Compressieverband aanleggen met lange rekzwachtels

Aanbrengen wondverband bij VAC®-therapie

Verbandwisseling bij VAC®-therapie

Stomazorg

Kant- en klaar klysma geven

Hoog opgaand klysma toedienen

Ileo- of colostoma verzorgen

Urostoma verzorgen

Colostoma irrigeren

Toediening parenterale vloeistoffen

Perifeer infuus inbrengen

Verzorgen insteekopening van een perifeer infuus

Perifeer infuus verwijderen

Perifeer infuussysteem verwisselen

Gereedmaken infuuszak en infuusslang

Vloeistoffen langs perifeer infuus toedienen

Infuuszak verwisselen

Medicatie in infuuszak oplossen via transfernaald

Medicatie infuuszak oplossen via spuit en opzuignaald

Medicamenten intraveneus toedienen via waaknaald

Medicamenten toedienen via lopend infuus

Medicamenten intraveneus toedienen via zijlijn

Bloedtransfusie uitvoeren

Centraal veneus infuussysteem verwisselen

Ademhaling, zuurstof en tracheacanule

Saturatie meten met een finger pulse-oximeter

Zuurstof toedienen via neuskatheter

Zuurstof toedienen via zuurstofbril

Zuurstof toedienen via zuurstofmasker

Mond- en keelholte uitzuigen

Tracheacanule en tracheostoma verzorgen en indien nodig uitzuigen

Keelholte uitzuigen via tracheacanule

Tracheacanule verwijderen en stoma afplakken

Zuurstof toedienen via tracheacanule

Verzorging van de thoraxdrain

Verwisselen thoraxdrainagesysteem

Warmte- en koudebehandeling

Warmwaterzak toepassen

Warmwaterkruik toepassen

Stralingswarmte toedienen via warmte- of infraroodlamp

Diagnostisch onderzoek en behandeling

Bloed voor onderzoek afnemen via venapunctie

Hielprik toepassen bij neonaten

Urinemonster nemen via middenplas bij man of vrouw

Urinemonster nemen via verblijfskatheter

Meer weten? Vraag informatie aan.