Cursuslijst CampusCare alles

CampusCare VV&T

Communicatie

Titel Accreditatiepunten Niveau
Cursus Communicatie in de zorg 2 3 en 4
Cursus Complexe communicatie 2 3 en 4
Cursus Probleemgedrag 1 3 en 4
Cursus Werkbegeleiding 1 3 en 4

Overige handelingen

Titel Accreditatiepunten Niveau
Cursus Brand, ontruiming en communicatie 1
Cursus EHBO 2
Cursus Indiceren en organiseren van zorg 2 5
Cursus Reanimatie 2
Cursus Rekenen 3 3 en 4
Cursus Vitale functies 1 3 en 4
Cursus Vrijheidsbeperkende maatregelen 1 3 en 4
Cursus Wet BIG 1 3 en 4
Opstapcursus Rekenen 3 en 4

Risicovolle handelingen

Titel Accreditatiepunten Niveau
Cursus Hechtingen en nietjes verwijderen 1 3 en 4
Cursus Medicatie toedienen 1 3 en 4
Cursus Obstipatie en laxeren 1 3 en 4
Cursus PEG-sonde verwijderen en verwisselen 1 4
Cursus Sondevoeding toedienen en PEG sonde verzorgen 1
Cursus Stomazorg 2 3 en 4
Cursus Wondzorg 2 3 en 4
Cursus Zuurstoftoediening 2
Cursus Zwachtelen 1 3 en 4

Veiligheid

Titel Accreditatiepunten Niveau
Cursus HACCP 1 3 en 4
Cursus Handhygiëne 1 3 en 4
Cursus Het veilig verplaatsen van cliënten 2 3 en 4
Cursus Hygiëne 1 3 en 4
Cursus Medicatieveiligheid 2 3 en 4
Cursus Valpreventie 1 3 en 4

Voorbehouden handelingen

Titel Accreditatiepunten Niveau
Cursus Blaaskatheterisatie bij mannen 2 3 en 4
Cursus Blaaskatheterisatie bij vrouwen 2 3 en 4
Cursus Bloedsuiker meten 1 3 en 4
Cursus Inbrengen neusmaagsonde 1 3 en 4
Cursus insuline toedienen 1 3 en 4
Cursus Intramusculair injecteren 2 3 en 4
Cursus Subcutaan injecteren 2 3 en 4
Cursus Tracheostoma en tracheacanule 2 3 en 4

VV&T Specifiek

Titel Accreditatiepunten Niveau
Cursus Het verpleegkundig proces 1 5
Cursus Klinisch redeneren 1 5
Cursus Mondzorg 1 3 en 4
Cursus Palliatieve zorg 1 3 en 4
Cursus Pijnbestrijding 2 3 en 4
Cursus Psychiatrische problemen bij ouderen 2 3 en 4
Cursus Voedingsproblemen bij ouderen 2 3 en 4
Cursus Zorgleefplan 1 3 en 4

Ziektebeelden

Titel Accreditatiepunten Niveau
Cursus COPD 1 3 en 4
Cursus CVA 2 3 en 4
Cursus Delier 2 3 en 4
Cursus Dementie 2 3 en 4
Cursus Dementie – niveau 2 1 2
Cursus Depressie 2 3 en 4
Cursus Diabetes Mellitus 1 3 en 4
Cursus Diepe dementie 1 3 en 4
Cursus Gehoor- en gezichtsproblemen 2 3 en 4
Cursus Hartfalen 2 3 en 4
Cursus Ziekte van Parkinson 2 3 en 4

CampusCare GHZ

Overige handelingen

Titel Accreditatiepunten Niveau
Cursus GHZ - Brand, ontruiming en communicatie 1 3 en 4
Cursus GHZ - EHBO 2 3
Cursus GHZ - HACCP 1 3 en 4
Cursus GHZ - Mondzorg 2 3 en 4
Cursus GHZ - Reanimatie 2 3
GHZ - Cursus Autisme 2 3 en 4
GHZ - Cursus LVB en seksualiteit 2 3 en 4

Overige onderwerpen

Titel Accreditatiepunten Niveau
Cursus LVB en sociale media 1 3 en 4

Risicovolle handelingen

Titel Accreditatiepunten Niveau
Cursus GHZ - Obstipatie en laxeren 1 3 en 4
Cursus GHZ - Sondevoeding, PEG sonde verzorgen en Mic-key button 1 3 en 4
Cursus GHZ - Stomazorg 2 3 en 4
Cursus GHZ - Wondzorg 2 3 en 4
Cursus GHZ - Zuurstoftoediening 2 3 en 4

Veiligheid

Titel Accreditatiepunten Niveau
Cursus GHZ - Handhygiëne 1 3 en 4

Voorbehouden handelingen

Titel Accreditatiepunten Niveau
Cursus GHZ - Blaaskatheterisatie bij vrouwen 2 3 en 4
Cursus GHZ - Intramusculair injecteren 2 3 en 4
Cursus GHZ - Subcutaan injecteren 2 3 en 4

Ziektebeelden

Titel Accreditatiepunten Niveau
Cursus GHZ - Diabetes mellitus 1 3 en 4
Cursus GHZ - Epilepsie 2 3 en 4
Cursus GHZ - Niet aangeboren hersenletsel 2 3 en 4