Cursuslijst

Let op: De hele Profportaal Zorg bibliotheek wordt in zijn geheel geleverd. Cursussen zijn niet afzonderlijk te bestellen.

CampusMed

Acute hulpverlening

Titel Accreditatiepunten Niveau
Cursus Advanced Life Support
CampusMed
1 4 en 5
Cursus Basic Life Support
CampusMed
3 4 en 5
Cursus Bedrijfshulpverlening -BHV en Brand
CampusMed
1 4 en 5
Cursus Bedrijfshulpverlening -BHV en Calamiteit melden
CampusMed
1 4 en 5
Cursus Bedrijfshulpverlening -BHV en Ontruiming
CampusMed
1 4 en 5

Neonaten en kinderen

Titel Accreditatiepunten Niveau
Cursus Anorexia bij kinderen
CampusMed
1 4 en 5
Cursus Bloedafname bij de pasgeborene
CampusMed
2 4 en 5
Cursus Kinderverpleegkundig Rekenen
CampusMed
5 4 en 5
Cursus Neonatal Life Support (NLS)
CampusMed
1 4 en 5
Cursus Neusmaagsonde bij pasgeborenen: handelingen
CampusMed
1 4 en 5
Cursus Neusmaagsonde bij pasgeborenen: inbrengen
CampusMed
1 4 en 5
Cursus Obesitas bij kinderen
CampusMed
1 4 en 5
Cursus Pediatric Advanced Life Support (PALS)
CampusMed
1 4 en 5
Cursus Pediatric Basic Life Support (PBLS)
CampusMed
1 4 en 5
Cursus Total bodycooling
CampusMed
3 4 en 5

Oncologie

Titel Accreditatiepunten Niveau
Cursus Cytostatica en veiligheid
CampusMed
1 4 en 5

Ouderenzorg

Titel Accreditatiepunten Niveau
Cursus Basiscursus Dementie
CampusMed
1 4 en 5
Cursus Geriatrie
CampusMed
2 4 en 5
Cursus Multimorbiditeit
CampusMed
1 4 en 5
Cursus Polyfarmacie
CampusMed
1 4 en 5
Cursus Valpreventie
CampusMed
1 4 en 5

Overige onderwerpen

Titel Accreditatiepunten Niveau
Cursus Basiscursus Hartritmestrook maken en beoordelen
CampusMed
2 4 en 5
Cursus Behandelen van pijn
CampusMed
1 4 en 5
Cursus Incontinentie
CampusMed
1 4 en 5
Cursus Klinisch redeneren
CampusMed
2 4 en 5
Cursus Kwaliteit en veiligheid medische technologie
CampusMed
1 4 en 5
Cursus Lean in de zorg
CampusMed
1 4 en 5
Cursus Medische gassen
CampusMed
1 4 en 5
Cursus Patiëntvriendelijk werken
CampusMed
1 4 en 5
Cursus Rapporteren en overdragen
CampusMed
1 4 en 5
Cursus Signaleren van pijn
CampusMed
1 4 en 5
Cursus Stomazorg
CampusMed
2 4 en 5
Cursus Verpleegkundig rekenen
CampusMed
5 4 en 5
Cursus Wet BIG
CampusMed
1 4 en 5

Patiëntveiligheid

Titel Accreditatiepunten Niveau
Cursus Delier
CampusMed
2 4 en 5
Cursus Medicatieveiligheid
CampusMed
2 4 en 5
Cursus VMS - Behandeling van ernstige sepsis
CampusMed
1 4 en 5
Cursus VMS - High Risk Medicatie: klaarmaken en toedienen van parenteralia
CampusMed
1 4 en 5
Cursus VMS - Kwetsbare ouderen
CampusMed
1 4 en 5
Cursus VMS - Medicatieverificatie bij opname en ontslag
CampusMed
1 4 en 5
Cursus VMS - Optimale zorg bij Acute Coronaire Syndromen
CampusMed
1 4 en 5
Cursus VMS - Veilige zorg voor zieke kinderen – Deel I
CampusMed
2 4 en 5
Cursus VMS - Veilige zorg voor zieke kinderen – Deel II
CampusMed
2 4 en 5
Cursus VMS - Verwisseling van en bij patiënten
CampusMed
1 4 en 5
Cursus VMS - Voorkomen van Lijnsepsis
CampusMed
1 4 en 5
Cursus VMS - Voorkomen van nierinsufficiëntie
CampusMed
1 4 en 5
Cursus VMS - Voorkomen van wondinfecties na een operatie
CampusMed
1 4 en 5
Cursus VMS - Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt
CampusMed
1 4 en 5
Cursus VMS - Vroege herkenning en behandeling van pijn
CampusMed
1 4 en 5
Cursus VMS– Veilig incident melden
CampusMed
1 4 en 5
Cursus Vrijheidsbeperkende interventies
CampusMed
1 4 en 5

Preventie van zorginfecties

Titel Accreditatiepunten Niveau
Cursus Hygiëne
CampusMed
1 4 en 5
Cursus Infectiepreventie
CampusMed
2 4 en 5
Cursus Isolatiemaatregelen
CampusMed
1 4 en 5

Revalidatie (geen onderdeel van standaardbibliotheek)

Titel Accreditatiepunten Niveau
Revalidatie - Cursus Infectiepreventie voor revalidatie
CampusMed
2 4 en 5

Verloskunde

Titel Accreditatiepunten Niveau
Cursus Anticonceptiezorg voor verloskundigen
CampusMed
2 4 en 5
Cursus Borstvoeding - Basiskennis van borstvoeding
CampusMed
2 4 en 5
Cursus Borstvoeding - Borstvoeding in bijzondere situaties
CampusMed
2 4 en 5
Cursus Borstvoeding - Problemen bij Borstvoeding
CampusMed
2 4 en 5
Cursus Opsporing van foetale groeivertraging
CampusMed
2 4 en 5
Cursus Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV)
CampusMed
4 4 en 5

Voorbehouden en risicovolle handelingen

Titel Accreditatiepunten Niveau
Cursus Blaaskatheterisatie
CampusMed
2 4 en 5
Cursus Bloedafname en bloedkweken
CampusMed
2 4 en 5
Cursus Bronchiaal toilet
CampusMed
2 4 en 5
Cursus Inbrengen neusmaagsonde
CampusMed
2 4 en 5
Cursus Injecteren (intramusculair en subcutaan)
CampusMed
2 4 en 5
Cursus Thoraxdrainage
CampusMed
1 4 en 5
Cursus Toediening van bloedproducten
CampusMed
2 4 en 5
Cursus Veneuze toegangen -Centraal Veneuze Katheter
CampusMed
2 4 en 5
Cursus Veneuze toegangen -Inbrengen van een perifeer infuus
CampusMed
1 4 en 5
Cursus Veneuze toegangen -Intraveneuze toediening van geneesmiddelen
CampusMed
1 4 en 5
Cursus Zuurstoftoediening
CampusMed
2 4 en 5

Wondzorg

Titel Accreditatiepunten Niveau
Cursus Decubitus
CampusMed
1 4 en 5
Cursus Negatieve druktherapie
CampusMed
1 4 en 5
Cursus Wonddrainage
CampusMed
1 4 en 5
Cursus Wondzorg: materiaalkeuze
CampusMed
2 4 en 5

Ziekten en aandoeningen

Titel Accreditatiepunten Niveau
Cursus Cerebrovasculair Accident (CVA)
CampusMed
2 4 en 5
Cursus COPD
CampusMed
1 4 en 5
Cursus Diabetes
CampusMed
2 4 en 5
Cursus Hartfalen
CampusMed
2 4 en 5
Cursus Obesitas
CampusMed
2 4 en 5
Cursus Oncologie
CampusMed
2 4 en 5

CampusCare VV&T

Communicatie

Titel Accreditatiepunten Niveau
Cursus Communicatie in de zorg
CampusCare VV&T
2 3 en 4
Cursus Complexe communicatie
CampusCare VV&T
2 3 en 4
Cursus Probleemgedrag
CampusCare VV&T
1 3 en 4
Cursus Werkbegeleiding
CampusCare VV&T
1 3 en 4

Overige handelingen

Titel Accreditatiepunten Niveau
Cursus Brand, ontruiming en communicatie
CampusCare VV&T
1 3 en 4
Cursus EHBO
CampusCare VV&T
2 3
Cursus Indiceren en organiseren van zorg
CampusCare VV&T
2 5
Cursus Reanimatie
CampusCare VV&T
2 3
Cursus Rekenen
CampusCare VV&T
3 3 en 4
Cursus Vitale functies
CampusCare VV&T
1 3 en 4
Cursus Vrijheidsbeperkende maatregelen
CampusCare VV&T
1 3 en 4
Cursus Wet BIG
CampusCare VV&T
1 3 en 4
Opstapcursus Rekenen
CampusCare VV&T
3 en 4

Risicovolle handelingen

Titel Accreditatiepunten Niveau
Cursus Hechtingen en nietjes verwijderen
CampusCare VV&T
1 3 en 4
Cursus Obstipatie en laxeren
CampusCare VV&T
1 3 en 4
Cursus PEG-sonde verwijderen en verwisselen
CampusCare VV&T
1 4
Cursus Sondevoeding toedienen en PEG sonde verzorgen
CampusCare VV&T
1 3 en 4
Cursus Stomazorg
CampusCare VV&T
2 3 en 4
Cursus Wondzorg
CampusCare VV&T
2 3 en 4
Cursus Zuurstoftoediening
CampusCare VV&T
2 3 en 4
Cursus Zwachtelen
CampusCare VV&T
1 3 en 4

Veiligheid

Titel Accreditatiepunten Niveau
Cursus HACCP
CampusCare VV&T
1 3 en 4
Cursus Handhygiëne
CampusCare VV&T
1 3 en 4
Cursus Het veilig verplaatsen van cliënten
CampusCare VV&T
2 3 en 4
Cursus Hygiëne
CampusCare VV&T
1 3 en 4
Cursus Valpreventie
CampusCare VV&T
1 3 en 4

Voorbehouden handelingen

Titel Accreditatiepunten Niveau
Cursus Blaaskatheterisatie bij mannen
CampusCare VV&T
2 3 en 4
Cursus Blaaskatheterisatie bij vrouwen
CampusCare VV&T
2 3 en 4
Cursus Bloedsuiker meten
CampusCare VV&T
1 3 en 4
Cursus Inbrengen neusmaagsonde
CampusCare VV&T
1 3 en 4
Cursus Insuline toedienen met insulinepen
CampusCare VV&T
1 3 en 4
Cursus Intramusculair injecteren
CampusCare VV&T
2 3 en 4
Cursus Subcutaan injecteren
CampusCare VV&T
2 3 en 4
Cursus Tracheostoma en tracheacanule
CampusCare VV&T
2 3 en 4
Cursus Verwisselen van een suprapubische katheter
CampusCare VV&T
4

VV&T Specifiek

Titel Accreditatiepunten Niveau
Cursus Het verpleegkundig proces
CampusCare VV&T
1 5
Cursus Klinisch redeneren
CampusCare VV&T
1 5
Cursus Mondzorg
CampusCare VV&T
1 3 en 4
Cursus Palliatieve zorg
CampusCare VV&T
1 3 en 4
Cursus Pijnbestrijding
CampusCare VV&T
2 3 en 4
Cursus Psychiatrische problemen bij ouderen
CampusCare VV&T
2 3 en 4
Cursus Voedingsproblemen bij ouderen
CampusCare VV&T
2 3 en 4
Cursus Zorgleefplan
CampusCare VV&T
1 3 en 4

Ziektebeelden

Titel Accreditatiepunten Niveau
Cursus COPD
CampusCare VV&T
1 3 en 4
Cursus CVA
CampusCare VV&T
2 3 en 4
Cursus Delier
CampusCare VV&T
2 3 en 4
Cursus Dementie
CampusCare VV&T
2 3 en 4
Cursus Dementie – niveau 2
CampusCare VV&T
1 2
Cursus Depressie
CampusCare VV&T
2 3 en 4
Cursus Diabetes Mellitus
CampusCare VV&T
1 3 en 4
Cursus Diepe dementie
CampusCare VV&T
1 3 en 4
Cursus Gehoor- en gezichtsproblemen
CampusCare VV&T
2 3 en 4
Cursus Hartfalen
CampusCare VV&T
2 3 en 4
Cursus Ziekte van Parkinson
CampusCare VV&T
2 3 en 4

CampusCare GHZ

Medicatieveiligheid (additioneel via het IVM)

Titel Accreditatiepunten Niveau
GHZ - Medicatieveiligheid aanbod van IVM
CampusCare GHZ
3, 4 & 5

Overige handelingen

Titel Accreditatiepunten Niveau
Cursus GHZ - Brand, ontruiming en communicatie
CampusCare GHZ
1 3 en 4
Cursus GHZ - EHBO
CampusCare GHZ
2 3
Cursus GHZ - HACCP
CampusCare GHZ
1 3 en 4
Cursus GHZ - Mondzorg
CampusCare GHZ
2 3 en 4
Cursus GHZ - Reanimatie
CampusCare GHZ
2 3
GHZ - Cursus Autisme
CampusCare GHZ
2 3 en 4
GHZ - Cursus LVB en seksualiteit
CampusCare GHZ
2 3 en 4

Overige onderwerpen

Titel Accreditatiepunten Niveau
Cursus LVB en sociale media
CampusCare GHZ
1 3 en 4

Risicovolle handelingen

Titel Accreditatiepunten Niveau
Cursus GHZ - Obstipatie en laxeren
CampusCare GHZ
1 3 en 4
Cursus GHZ - Sondevoeding, PEG sonde verzorgen en Mic-key button
CampusCare GHZ
1 3 en 4
Cursus GHZ - Stomazorg
CampusCare GHZ
2 3 en 4
Cursus GHZ - Wondzorg
CampusCare GHZ
2 3 en 4
Cursus GHZ - Zuurstoftoediening
CampusCare GHZ
2 3 en 4

Veiligheid

Titel Accreditatiepunten Niveau
Cursus GHZ - Handhygiëne
CampusCare GHZ
1 3 en 4

Voorbehouden handelingen

Titel Accreditatiepunten Niveau
Cursus GHZ - Blaaskatheterisatie bij vrouwen
CampusCare GHZ
2 3 en 4
Cursus GHZ - Intramusculair injecteren
CampusCare GHZ
2 3 en 4
Cursus GHZ - Subcutaan injecteren
CampusCare GHZ
2 3 en 4

Ziektebeelden

Titel Accreditatiepunten Niveau
Cursus GHZ - Diabetes mellitus
CampusCare GHZ
1 3 en 4
Cursus GHZ - Epilepsie
CampusCare GHZ
2 3 en 4
Cursus GHZ - Niet aangeboren hersenletsel
CampusCare GHZ
2 3 en 4

Ouderen in veilige handen

Ouderenzorg algemeen

Titel Accreditatiepunten Niveau
Ouderen in Veilige Handen - (Student) Medici
Ouderen in veilige handen
Ouderen in veilige handen – (Student) verpleegkundigen
Ouderen in veilige handen
Ouderen in veilige handen – (Student) verzorgenden/ helpenden
Ouderen in veilige handen

Profportaal Zorg

Overige onderwerpen care

Titel Accreditatiepunten Niveau
Agressie en conflicthantering
Profportaal Zorg
1 2
Ambulante Compressie Therapie
Profportaal Zorg
1 3IG.
Babymassage
Profportaal Zorg
1 2
Begeleiding bij Borstvoeding
Profportaal Zorg
1 3IG.
BHV basis
Profportaal Zorg
5 3
BOPZ wetgeving
Profportaal Zorg
2 alle
Combi vitale functies/shock
Profportaal Zorg
2 4
Controle vitale functies
Profportaal Zorg
1 3IG
COPD N3 (CARE)
Profportaal Zorg
1 3
COPD N3IG,4,5 (CARE)
Profportaal Zorg
1 3IG
Decubitus & Chronische Wondzorg N3 (CARE)
Profportaal Zorg
1 3
Decubitus & Chronische Wondzorg N3IG (CARE)
Profportaal Zorg
1 3IG.
Dementie
Profportaal Zorg
1 3
Diabetes Mellitus (CARE)
Profportaal Zorg
1 3
Dwang en Drang
Profportaal Zorg
1 4
Effectief Klantgericht Telefoneren
Profportaal Zorg
1 alle
Ergonomie zorggebonden functies
Profportaal Zorg
3 2
HACCP
Profportaal Zorg
1 1
Incontinentie (CARE)
Profportaal Zorg
1 3
Informatieveiligheid
Profportaal Zorg
1 3
Intercollegiale toetsing
Profportaal Zorg
1 alle
Kwetsbare ouderen
Profportaal Zorg
1 4
Manueel verwijderen van ontlasting (SLI)
Profportaal Zorg
4
Medicatieveiligheid
Profportaal Zorg
1 3
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Profportaal Zorg
1 alle
Mondzorg (CURE)
Profportaal Zorg
1 4
Neurozorg Algemene kennis
Profportaal Zorg
1 3
Neurozorg CVA
Profportaal Zorg
3 3
Neurozorg Multiple Sclerose
Profportaal Zorg
1 3
Neurozorg Parkinson
Profportaal Zorg
1 3
Persoonlijke hygiëne
Profportaal Zorg
1 3
PubMed
Profportaal Zorg
1 4
Reinigen tweedelige tracheacanule (SLI)
Profportaal Zorg
4
Samenwerking & Teams
Profportaal Zorg
1 alle
Therapeutische Elastische kousen
Profportaal Zorg
1 3
Toedienen klysma (SLI)
Profportaal Zorg
3
Uitzuigen oppervlakkig slijm (SLI)
Profportaal Zorg
4
Verzorgen PEG sonde met fixatieballon (SLI)
Profportaal Zorg
3
Voeding en patiëntenzorg
Profportaal Zorg
1 4
Vrijheidsbeperkende maatregelen
Profportaal Zorg
2 3
Wet BIG
Profportaal Zorg
1 3IG
Wondverzorging (SLI)
Profportaal Zorg
3

Overige onderwerpen cure

Titel Accreditatiepunten Niveau
ABCDE op de intensive care
Profportaal Zorg
1 4
Agressie en conflicthantering
Profportaal Zorg
1 2
Algemene cardiologie
Profportaal Zorg
1 4
Auscultatie longen
Profportaal Zorg
1 4
Babymassage
Profportaal Zorg
1 2
Bariatrie
Profportaal Zorg
1 4
Basis pulmonologie
Profportaal Zorg
1 4
Beademingscurven
Profportaal Zorg
1 4
Begeleiding bij Borstvoeding
Profportaal Zorg
1 3IG
BHV basis
Profportaal Zorg
5 3
Bloed Volume Monitoring
Profportaal Zorg
1 4
Botbankprocedure op de klinische OK
Profportaal Zorg
1 4
Buikligging bij beademingspatienten
Profportaal Zorg
1 4
Combi vitale functies/shock
Profportaal Zorg
2 4
Controle vitale functies
Profportaal Zorg
1 3IG
Convenant Medische Technologie
Profportaal Zorg
1 alle
CVA stroke
Profportaal Zorg
1 4
Darmstoma
Profportaal Zorg
1 4
Delier
Profportaal Zorg
1 3
Dementie
Profportaal Zorg
1 3
Desinfectiebeleid
Profportaal Zorg
1 3
Diabetes (CURE)
Profportaal Zorg
1 4
Dwang en Drang
Profportaal Zorg
1 4
ECG
Profportaal Zorg
1 4
Effectief Klantgericht Telefoneren
Profportaal Zorg
1 alle
Elektrolyten
Profportaal Zorg
1 4
Endoscopische apparatuur op de OK
Profportaal Zorg
1 Operatie assistenten
Endoscopische basisvaardigheden laparoscopie
Profportaal Zorg
1 4
Ergonomie zorggebonden functies
Profportaal Zorg
3 2
Farmacologie basis (verpleegkundig)
Profportaal Zorg
1 4
Gips en verband
Profportaal Zorg
4 4
HACCP
Profportaal Zorg
1 1
Hartritme en geleiding
Profportaal Zorg
1 4
Hygiëne en infectiepreventie
Profportaal Zorg
2 4
Informatieveiligheid
Profportaal Zorg
1 3IG
Inotropie en vasopressie op de Intensive Care
Profportaal Zorg
1 4
Intercollegiale toetsing
Profportaal Zorg
1 alle
Interpretatie X-thorax
Profportaal Zorg
1 4
Intra Aortale Ballonpomp (IABP)
Profportaal Zorg
3 4
Knieprothese
Profportaal Zorg
1 4
Kraamvrouw en pasgeborene Anatomie en Fysiologie
Profportaal Zorg
1 4
Kraamvrouw en pasgeborene Pathologie
Profportaal Zorg
1 4
Kwetsbare ouderen
Profportaal Zorg
1 4
Longembolie
Profportaal Zorg
1 4
Mamma Care
Profportaal Zorg
1 4
Manueel verwijderen van ontlasting (SLI)
Profportaal Zorg
4
Mechanische beademing basis
Profportaal Zorg
1 4
Medische gassen
Profportaal Zorg
1 4
Medische gassen (voor verpleegkundigen)
Profportaal Zorg
1 4
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Profportaal Zorg
1 alle
Mondzorg (CARE)
Profportaal Zorg
4 3
Nefrologie
Profportaal Zorg
1 4
Neurovasculaire aandoeningen HC/IC
Profportaal Zorg
1 4
Noninvasive Positive Pressure Ventilation (NPPV)
Profportaal Zorg
1 4
PBLS (Reanimatie en AED kinderen)
Profportaal Zorg
1 alle
PBLS (voor Zorgprofessionals)
Profportaal Zorg
1 4
Persoonlijke hygiëne
Profportaal Zorg
1 3
Pijn (generiek)
Profportaal Zorg
1 3
Pijn en COMFORT gedragschaal
Profportaal Zorg
1 4
Polysomnografie
Profportaal Zorg
2 4
PubMed
Profportaal Zorg
1 4
Reinigen tweedelige tracheacanule (SLI)
Profportaal Zorg
4
Reiniging en desinfectie flexibele endoscopen
Profportaal Zorg
1 4
Rekenen met zorg
Profportaal Zorg
1 4
Samenwerking & Teams
Profportaal Zorg
1 alle
Schoonmaken in het ziekenhuis
Profportaal Zorg
1 1
Shock
Profportaal Zorg
1 4
Strikte glucoseregulatie op IC
Profportaal Zorg
1 4
Thoraxdrainage
Profportaal Zorg
1 4
Toedienen klysma (SLI)
Profportaal Zorg
3
Totale heulp
Profportaal Zorg
1 4
Uitzuigen oppervlakkig slijm (SLI)
Profportaal Zorg
4
Urologie Blaaspathologie
Profportaal Zorg
1 4
Verzorgen PEG sonde met fixatieballon (SLI)
Profportaal Zorg
3
Voeding en patiëntenzorg
Profportaal Zorg
1 4
Vrijheidsbeperkende maatregelen
Profportaal Zorg
2 3
Wet BIG
Profportaal Zorg
1 3IG
Wondverzorging (SLI)
Profportaal Zorg
3
Zuur-base-evenwicht en pulsoxymetrie
Profportaal Zorg
1 4
Zuurstoftoediening en pulmonaal toilet
Profportaal Zorg
1 4
Zuurstoftransport en weefseloxygenatie
Profportaal Zorg
1 4

Risicovolle en voorbehouden handelingen care

Titel Accreditatiepunten Niveau
Bloedglucosewaarden meten (SLI)
Profportaal Zorg
3
BLS
Profportaal Zorg
1 alle
Hielprik
Profportaal Zorg
1 4
Injecteren (CARE)
Profportaal Zorg
1 3
Katheteriseren N3IG
Profportaal Zorg
2 3IG
Katheterzorg N3
Profportaal Zorg
2 3
Sondevoeding N3IG (CARE)
Profportaal Zorg
1 3IG.
Stomazorg N3 (CARE)
Profportaal Zorg
1 3
Stomazorg N3IG (CARE)
Profportaal Zorg
1 3IG
Tracheostoma
Profportaal Zorg
1 4
Uitzuigen tracheacanule (SLI)
Profportaal Zorg
3
Verwijderen agraves (SLI)
Profportaal Zorg
3
Verwijderen hechtingen (SLI)
Profportaal Zorg
3
Verzorgen PEG sonde met interne fixatiedisk (SLI)
Profportaal Zorg
3
Voedingspomp Flocare Infinity
Profportaal Zorg
1 3

Risicovolle en voorbehouden handelingen cure

Titel Accreditatiepunten Niveau
Airway Management Basis
Profportaal Zorg
1 4
ALS (Advanced Life Support)
Profportaal Zorg
1 4
Blaaskatheteriseren en verzorgen
Profportaal Zorg
1 3
Blaasspoelen
Profportaal Zorg
1 3
Bloedglucosewaarden meten (SLI)
Profportaal Zorg
3
Bloedkweek - afname
Profportaal Zorg
1 4
BLS
Profportaal Zorg
1 alle
Centraal veneuze catheter/parenterale voeding
Profportaal Zorg
1 4
Enterale toedieningswegen
Profportaal Zorg
1 3VIG
Hielprik
Profportaal Zorg
1 4
High Risk Medicatie parenteraal
Profportaal Zorg
1 4
Infuuspoort
Profportaal Zorg
1 3
Intramusculair, sub- en intracutaan injecteren (cure)
Profportaal Zorg
1 4
Intraveneuze therapie
Profportaal Zorg
1 4
Invasieve hemodynamische drukmeetsystemen
Profportaal Zorg
1 4
Perifeer infuus
Profportaal Zorg
1 4
Perifeer ingebrachte centrale catheter (PICC)
Profportaal Zorg
2 4
Peritoneaal dialyse
Profportaal Zorg
1 4
Rectumcanule radiologie
Profportaal Zorg
1 4
Shunt aan- en afsluiten bij hemodialyse
Profportaal Zorg
1 4
Suprapubische katheter
Profportaal Zorg
1 4
Tracheostoma
Profportaal Zorg
1 4
Transfusie, bloed en bloedproducten
Profportaal Zorg
1 4
Uitzuigen tracheacanule (SLI)
Profportaal Zorg
3
Veilig werken met cytostatica
Profportaal Zorg
1 3
Venapunctie
Profportaal Zorg
1 4
Verwijderen agraves (SLI)
Profportaal Zorg
3
Verwijderen hechtingen (SLI)
Profportaal Zorg
3
Verzorgen PEG sonde met interne fixatiedisk (SLI)
Profportaal Zorg
3
Voedingspomp Flocare Infinity
Profportaal Zorg
1 3