Cursuslijst

Let op: De hele Profportaal Zorg bibliotheek wordt in zijn geheel geleverd. Cursussen zijn niet afzonderlijk te bestellen.

Wat klanten zeggen

Als klanten onze cursussen met andere aanbieders vergelijken, geven ze deze pluspunten aan en beoordelen ons met een 8:

  • Overzichtelijk en uitdagend
  • Toetsvragen voldoende diepgaand en gevarieerd
  • Voldoende oefenvragen, zodat je zelden dezelfde vraag krijgt
  • Inclusief eindtoets
  • Cursus bevat zowel spraak als tekst
  • Aanpasbaar aan de huisstijl van de leeromgeving
  • Bibliotheek en woordenlijst beschikbaar
  • Heldere navigatie, ook naar de verdiepende theorie
  • Theorie en vragen sluiten goed op elkaar aan
  • Theorie heeft voldoende diepgang

CampusMed

Acute hulpverlening

Titel Accreditatiepunten Niveau
Cursus Advanced Life Support
CampusMed
1 4 en 5
Cursus Basic Life Support
CampusMed
3 4 en 5
Cursus BHV en Brand
CampusMed
1 4 en 5
Cursus BHV en Calamiteit melden
CampusMed
1 4 en 5
Cursus BHV en Ontruiming
CampusMed
1 4 en 5

Oncologie

Titel Accreditatiepunten Niveau
Cursus Cytostatica en veiligheid
CampusMed
1 4 en 5

Ouderenzorg

Titel Accreditatiepunten Niveau
Cursus Dementie
CampusMed
1 4 en 5
Cursus Geriatrie
CampusMed
2 4 en 5
Cursus Multimorbiditeit
CampusMed
1 4 en 5
Cursus Polyfarmacie
CampusMed
1 4 en 5
Cursus Valpreventie
CampusMed
1 4 en 5

Overige onderwerpen

Titel Accreditatiepunten Niveau
Basiscursus Hartritmestrook maken en beoordelen
CampusMed
2 4 en 5
Cursus Behandelen van pijn
CampusMed
1 4 en 5
Cursus Incontinentie
CampusMed
1 4 en 5
Cursus Klinisch redeneren
CampusMed
2 4 en 5
Cursus Kwaliteit en veiligheid medische technologie
CampusMed
1 4 en 5
Cursus Lean in de zorg
CampusMed
1 4 en 5
Cursus Medische gassen
CampusMed
1 4 en 5
Cursus Patiëntvriendelijk werken
CampusMed
1 4 en 5
Cursus Rapporteren en overdragen
CampusMed
1 4 en 5
Cursus Signaleren van pijn
CampusMed
1 4 en 5
Cursus Stomazorg
CampusMed
1 4 en 5
Cursus Verpleegkundig rekenen
CampusMed
5 4 en 5
Cursus Wet BIG
CampusMed
1 4 en 5

Preventie van zorginfecties

Titel Accreditatiepunten Niveau
Cursus Hygiëne
CampusMed
1 4 en 5
Cursus Infectiepreventie
CampusMed
2 4 en 5
Cursus Isolatiemaatregelen
CampusMed
1 4 en 5

Revalidatie (geen onderdeel van standaardbibliotheek)

Titel Accreditatiepunten Niveau
Revalidatie - Cursus Infectiepreventie voor revalidatie
CampusMed
2 4 en 5

Voorbehouden en risicovolle handelingen

Titel Accreditatiepunten Niveau
Cursus Blaaskatheterisatie
CampusMed
2 4 en 5
Cursus Bloedafname en bloedkweken
CampusMed
2 4 en 5
Cursus Bronchiaal toilet
CampusMed
2 4 en 5
Cursus Centraal Veneuze Katheter
CampusMed
2 4 en 5
Cursus Inbrengen neusmaagsonde
CampusMed
2 4 en 5
Cursus Inbrengen van een perifeer infuus
CampusMed
1 4 en 5
Cursus Injecteren
CampusMed
2 4 en 5
Cursus Intraveneuze toediening van geneesmiddelen
CampusMed
1 4 en 5
Cursus Thoraxdrainage
CampusMed
1 4 en 5
Cursus Toediening van bloedproducten en Omniplasma
CampusMed
2 4 en 5
Cursus Zuurstoftoediening
CampusMed
2 4 en 5

Wondzorg

Titel Accreditatiepunten Niveau
Cursus Decubitus
CampusMed
1 4 en 5
Cursus Negatieve druktherapie
CampusMed
1 4 en 5
Cursus Wonddrainage
CampusMed
1 4 en 5
Cursus Wondzorg: materiaalkeuze
CampusMed
2 4 en 5

Ziekten en aandoeningen

Titel Accreditatiepunten Niveau
Basiscursus Oncologie
CampusMed
2 4 en 5
Cursus Cerebrovasculair Accident (CVA)
CampusMed
2 4 en 5
Cursus COPD
CampusMed
1 4 en 5
Cursus Diabetes
CampusMed
2 4 en 5
Cursus Hartfalen
CampusMed
2 4 en 5
Cursus Obesitas
CampusMed
2 4 en 5

CampusCare VV&T

Communicatie

Titel Accreditatiepunten Niveau
Cursus Communicatie in de zorg
CampusCare VV&T
2 3 en 4
Cursus Complexe communicatie
CampusCare VV&T
2 3 en 4
Cursus Probleemgedrag
CampusCare VV&T
1 3 en 4
Cursus Werkbegeleiding
CampusCare VV&T
1 3 en 4

Overige handelingen

Titel Accreditatiepunten Niveau
Cursus Brand, ontruiming en communicatie
CampusCare VV&T
1 3 en 4
Cursus EHBO
CampusCare VV&T
2 3
Cursus Indiceren en organiseren van zorg
CampusCare VV&T
2 5
Cursus Reanimatie
CampusCare VV&T
2 3
Cursus Rekenen
CampusCare VV&T
3 3 en 4
Cursus Vitale functies
CampusCare VV&T
1 3 en 4
Cursus Vrijheidsbeperkende maatregelen
CampusCare VV&T
1 3 en 4
Cursus Wet BIG
CampusCare VV&T
1 3 en 4
Opstapcursus Rekenen
CampusCare VV&T
3 en 4

Risicovolle handelingen

Titel Accreditatiepunten Niveau
Cursus Hechtingen en nietjes verwijderen
CampusCare VV&T
1 3 en 4
Cursus Medicatie toedienen
CampusCare VV&T
1 3 en 4
Cursus Obstipatie en laxeren
CampusCare VV&T
1 3 en 4
Cursus PEG-sonde verwijderen en verwisselen
CampusCare VV&T
4
Cursus Sondevoeding toedienen en PEG sonde verzorgen
CampusCare VV&T
1 3 en 4
Cursus Stomazorg
CampusCare VV&T
2 3 en 4
Cursus Wondzorg
CampusCare VV&T
2 3 en 4
Cursus Zuurstoftoediening
CampusCare VV&T
2 3 en 4
Cursus Zwachtelen
CampusCare VV&T
1 3 en 4

Veiligheid

Titel Accreditatiepunten Niveau
Cursus HACCP
CampusCare VV&T
1 3 en 4
Cursus Handhygiëne
CampusCare VV&T
1 3 en 4
Cursus Het veilig verplaatsen van cliënten
CampusCare VV&T
2 3 en 4
Cursus Hygiëne
CampusCare VV&T
1 3 en 4
Cursus Medicatieveiligheid
CampusCare VV&T
2 3 en 4
Cursus Valpreventie
CampusCare VV&T
1 3 en 4

Voorbehouden handelingen

Titel Accreditatiepunten Niveau
Cursus Blaaskatheterisatie bij mannen
CampusCare VV&T
2 3 en 4
Cursus Blaaskatheterisatie bij vrouwen
CampusCare VV&T
2 3 en 4
Cursus Bloedsuiker meten
CampusCare VV&T
1 3 en 4
Cursus Inbrengen neusmaagsonde
CampusCare VV&T
1 3 en 4
Cursus insuline toedienen
CampusCare VV&T
1 3 en 4
Cursus Intramusculair injecteren
CampusCare VV&T
2 3 en 4
Cursus Subcutaan injecteren
CampusCare VV&T
2 3 en 4
Cursus Tracheostoma en tracheacanule
CampusCare VV&T
2 3 en 4

VV&T Specifiek

Titel Accreditatiepunten Niveau
Cursus Het verpleegkundig proces
CampusCare VV&T
1 5
Cursus Klinisch redeneren
CampusCare VV&T
1 5
Cursus Mondzorg
CampusCare VV&T
1 3 en 4
Cursus Palliatieve zorg
CampusCare VV&T
1 3 en 4
Cursus Pijnbestrijding
CampusCare VV&T
2 3 en 4
Cursus Psychiatrische problemen bij ouderen
CampusCare VV&T
2 3 en 4
Cursus Voedingsproblemen bij ouderen
CampusCare VV&T
2 3 en 4
Cursus Zorgleefplan
CampusCare VV&T
1 3 en 4

Ziektebeelden

Titel Accreditatiepunten Niveau
Cursus COPD
CampusCare VV&T
1 3 en 4
Cursus CVA
CampusCare VV&T
2 3 en 4
Cursus Delier
CampusCare VV&T
2 3 en 4
Cursus Dementie
CampusCare VV&T
2 3 en 4
Cursus Dementie – niveau 2
CampusCare VV&T
1 2
Cursus Depressie
CampusCare VV&T
2 3 en 4
Cursus Diabetes Mellitus
CampusCare VV&T
1 3 en 4
Cursus Diepe dementie
CampusCare VV&T
1 3 en 4
Cursus Gehoor- en gezichtsproblemen
CampusCare VV&T
2 3 en 4
Cursus Hartfalen
CampusCare VV&T
2 3 en 4
Cursus Ziekte van Parkinson
CampusCare VV&T
2 3 en 4

Ouderen in veilige handen

Ouderenzorg algemeen

Titel Accreditatiepunten Niveau
Ouderen in Veilige Handen - (Student) Medici
Ouderen in veilige handen
Ouderen in veilige handen – (Student) verpleegkundigen
Ouderen in veilige handen
Ouderen in veilige handen – (Student) verzorgenden/ helpenden
Ouderen in veilige handen

CampusCare GHZ

Overige handelingen

Titel Accreditatiepunten Niveau
Cursus GHZ - Brand, ontruiming en communicatie
CampusCare GHZ
1 3 en 4
Cursus GHZ - EHBO
CampusCare GHZ
2 3
Cursus GHZ - HACCP
CampusCare GHZ
1 3 en 4
Cursus GHZ - Mondzorg
CampusCare GHZ
2 3 en 4
Cursus GHZ - Reanimatie
CampusCare GHZ
2 3
GHZ - Cursus Autisme
CampusCare GHZ
2 3 en 4
GHZ - Cursus LVB en seksualiteit
CampusCare GHZ
2 3 en 4

Overige onderwerpen

Titel Accreditatiepunten Niveau
Cursus LVB en sociale media
CampusCare GHZ
1 3 en 4

Risicovolle handelingen

Titel Accreditatiepunten Niveau
Cursus GHZ - Obstipatie en laxeren
CampusCare GHZ
1 3 en 4
Cursus GHZ - Sondevoeding, PEG sonde verzorgen en Mic-key button
CampusCare GHZ
1 3 en 4
Cursus GHZ - Stomazorg
CampusCare GHZ
2 3 en 4
Cursus GHZ - Wondzorg
CampusCare GHZ
2 3 en 4
Cursus GHZ - Zuurstoftoediening
CampusCare GHZ
2 3 en 4

Veiligheid

Titel Accreditatiepunten Niveau
Cursus GHZ - Handhygiëne
CampusCare GHZ
1 3 en 4

Voorbehouden handelingen

Titel Accreditatiepunten Niveau
Cursus GHZ - Blaaskatheterisatie bij vrouwen
CampusCare GHZ
2 3 en 4
Cursus GHZ - Intramusculair injecteren
CampusCare GHZ
2 3 en 4
Cursus GHZ - Subcutaan injecteren
CampusCare GHZ
2 3 en 4

Ziektebeelden

Titel Accreditatiepunten Niveau
Cursus GHZ - Diabetes mellitus
CampusCare GHZ
1 3 en 4
Cursus GHZ - Epilepsie
CampusCare GHZ
2 3 en 4
Cursus GHZ - Niet aangeboren hersenletsel
CampusCare GHZ
2 3 en 4

Profportaal Zorg

Overige onderwerpen care

Titel Accreditatiepunten Niveau
Agressie en conflicthantering
Profportaal Zorg
1 2
Ambulante Compressie Therapie
Profportaal Zorg
1 3IG.
Babymassage
Profportaal Zorg
1 2
Begeleiding bij Borstvoeding
Profportaal Zorg
1 3IG.
BHV basis
Profportaal Zorg
5 3
BOPZ wetgeving
Profportaal Zorg
2 alle
Combi vitale functies/shock
Profportaal Zorg
2 4
Controle vitale functies
Profportaal Zorg
1 3IG
COPD N3 (CARE)
Profportaal Zorg
1 3
COPD N3IG,4,5 (CARE)
Profportaal Zorg
1 3IG
Decubitus & Chronische Wondzorg N3 (CARE)
Profportaal Zorg
1 3
Decubitus & Chronische Wondzorg N3IG (CARE)
Profportaal Zorg
1 3IG.
Dementie
Profportaal Zorg
1 3
Diabetes Mellitus (CARE)
Profportaal Zorg
1 3
Dwang en Drang
Profportaal Zorg
1 4
Effectief Klantgericht Telefoneren
Profportaal Zorg
1 alle
Ergonomie zorggebonden functies
Profportaal Zorg
3 2
HACCP
Profportaal Zorg
1 1
Incontinentie (CARE)
Profportaal Zorg
1 3
Informatieveiligheid
Profportaal Zorg
1 3
Intercollegiale toetsing
Profportaal Zorg
1 alle
Kwetsbare ouderen
Profportaal Zorg
1 4
Manueel verwijderen van ontlasting (SLI)
Profportaal Zorg
4
Medicatieveiligheid
Profportaal Zorg
1 3
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Profportaal Zorg
1 alle
Mondzorg (CURE)
Profportaal Zorg
1 4
Neurozorg Algemene kennis
Profportaal Zorg
1 3
Neurozorg CVA
Profportaal Zorg
3 3
Neurozorg Multiple Sclerose
Profportaal Zorg
1 3
Neurozorg Parkinson
Profportaal Zorg
1 3
PubMed
Profportaal Zorg
1 4
Reinigen tweedelige tracheacanule (SLI)
Profportaal Zorg
4
Samenwerking & Teams
Profportaal Zorg
1 alle
Therapeutische Elastische kousen
Profportaal Zorg
1 3
Toedienen klysma (SLI)
Profportaal Zorg
3
Uitzuigen oppervlakkig slijm (SLI)
Profportaal Zorg
4
Verzorgen PEG sonde met fixatieballon (SLI)
Profportaal Zorg
3
Voeding en patiëntenzorg
Profportaal Zorg
1 4
Vrijheidsbeperkende maatregelen
Profportaal Zorg
2 3
Wet BIG
Profportaal Zorg
1 3IG
Wondverzorging (SLI)
Profportaal Zorg
3

Overige onderwerpen cure

Titel Accreditatiepunten Niveau
ABCDE op de intensive care
Profportaal Zorg
1 4
Agressie en conflicthantering
Profportaal Zorg
1 2
Algemene cardiologie
Profportaal Zorg
1 4
Auscultatie longen
Profportaal Zorg
1 4
Babymassage
Profportaal Zorg
1 2
Bariatrie
Profportaal Zorg
1 4
Basis pulmonologie
Profportaal Zorg
1 4
Beademingscurven
Profportaal Zorg
1 4
Begeleiding bij Borstvoeding
Profportaal Zorg
1 3IG
BHV basis
Profportaal Zorg
5 3
Bloed Volume Monitoring
Profportaal Zorg
1 4
Botbankprocedure op de klinische OK
Profportaal Zorg
1 4
Buikligging bij beademingspatienten
Profportaal Zorg
1 4
Combi vitale functies/shock
Profportaal Zorg
2 4
Controle vitale functies
Profportaal Zorg
1 3IG
Convenant Medische Technologie
Profportaal Zorg
1 alle
CVA stroke
Profportaal Zorg
1 4
Darmstoma
Profportaal Zorg
1 4
Delier
Profportaal Zorg
1 3
Dementie
Profportaal Zorg
1 3
Diabetes (CURE)
Profportaal Zorg
1 4
Dwang en Drang
Profportaal Zorg
1 4
ECG
Profportaal Zorg
1 4
Effectief Klantgericht Telefoneren
Profportaal Zorg
1 alle
Elektrolyten
Profportaal Zorg
1 4
Endoscopische apparatuur op de OK
Profportaal Zorg
1 Operatie assistenten
Endoscopische basisvaardigheden laparoscopie
Profportaal Zorg
1 4
Ergonomie zorggebonden functies
Profportaal Zorg
3 2
Farmacologie basis (verpleegkundig)
Profportaal Zorg
1 4
Gips en verband
Profportaal Zorg
4 4
HACCP
Profportaal Zorg
1 1
Hartritme en geleiding
Profportaal Zorg
1 4
Informatieveiligheid
Profportaal Zorg
1 3IG
Inotropie en vasopressie op de Intensive Care
Profportaal Zorg
1 4
Intercollegiale toetsing
Profportaal Zorg
1 alle
Interpretatie X-thorax
Profportaal Zorg
1 4
Intra Aortale Ballonpomp (IABP)
Profportaal Zorg
3 4
Knieprothese
Profportaal Zorg
1 4
Kraamvrouw en pasgeborene Anatomie en Fysiologie
Profportaal Zorg
1 4
Kraamvrouw en pasgeborene Pathologie
Profportaal Zorg
1 4
Kwetsbare ouderen
Profportaal Zorg
1 4
Longembolie
Profportaal Zorg
1 4
Mamma Care
Profportaal Zorg
1 4
Manueel verwijderen van ontlasting (SLI)
Profportaal Zorg
4
Mechanische beademing basis
Profportaal Zorg
1 4
Medische gassen
Profportaal Zorg
1 4
Medische gassen (voor verpleegkundigen)
Profportaal Zorg
1 4
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Profportaal Zorg
1 alle
Mondzorg (CARE)
Profportaal Zorg
4 3
Nefrologie
Profportaal Zorg
1 4
Neurovasculaire aandoeningen HC/IC
Profportaal Zorg
1 4
Noninvasive Positive Pressure Ventilation (NPPV)
Profportaal Zorg
1 4
PBLS (Reanimatie en AED kinderen)
Profportaal Zorg
1 alle
PBLS (voor Zorgprofessionals)
Profportaal Zorg
1 4
Persoonlijke hygiëne
Profportaal Zorg
1 3
Pijn (generiek)
Profportaal Zorg
1 3
Pijn en COMFORT gedragschaal
Profportaal Zorg
1 4
Polysomnografie
Profportaal Zorg
2 4
PubMed
Profportaal Zorg
1 4
Reinigen tweedelige tracheacanule (SLI)
Profportaal Zorg
4
Reiniging en desinfectie flexibele endoscopen
Profportaal Zorg
1 4
Rekenen met zorg
Profportaal Zorg
1 4
Samenwerking & Teams
Profportaal Zorg
1 alle
Schoonmaken in het ziekenhuis
Profportaal Zorg
1 1
Shock
Profportaal Zorg
1 4
Strikte glucoseregulatie op IC
Profportaal Zorg
1 4
Thoraxdrainage
Profportaal Zorg
1 4
Toedienen klysma (SLI)
Profportaal Zorg
3
Totale heup
Profportaal Zorg
1 4
Uitzuigen oppervlakkig slijm (SLI)
Profportaal Zorg
4
Urologie Blaaspathologie
Profportaal Zorg
1 4
Verzorgen PEG sonde met fixatieballon (SLI)
Profportaal Zorg
3
Voeding en patiëntenzorg
Profportaal Zorg
1 4
Vrijheidsbeperkende maatregelen
Profportaal Zorg
2 3
Wet BIG
Profportaal Zorg
1 3IG
Wondverzorging (SLI)
Profportaal Zorg
3
Zuur-base-evenwicht en pulsoxymetrie
Profportaal Zorg
1 4
Zuurstoftoediening en pulmonaal toilet
Profportaal Zorg
1 4
Zuurstoftransport en weefseloxygenatie
Profportaal Zorg
1 4

Risicovolle en voorbehouden handelingen care

Titel Accreditatiepunten Niveau
Bloedglucosewaarden meten (SLI)
Profportaal Zorg
3
BLS
Profportaal Zorg
1 alle
Hielprik
Profportaal Zorg
1 4
Injecteren (CARE)
Profportaal Zorg
1 3
Katheteriseren N3IG
Profportaal Zorg
2 3IG
Katheterzorg N3
Profportaal Zorg
2 3
Sondevoeding N3IG (CARE)
Profportaal Zorg
1 3IG.
Stomazorg N3 (CARE)
Profportaal Zorg
1 3
Stomazorg N3IG (CARE)
Profportaal Zorg
1 3IG
Tracheostoma
Profportaal Zorg
1 4
Uitzuigen tracheacanule (SLI)
Profportaal Zorg
3
Verwijderen agraves (SLI)
Profportaal Zorg
3
Verzorgen PEG sonde met interne fixatiedisk (SLI)
Profportaal Zorg
3
Voedingspomp Flocare Infinity
Profportaal Zorg
1 3

Risicovolle en voorbehouden handelingen cure

Titel Accreditatiepunten Niveau
Airway Management Basis
Profportaal Zorg
1 4
ALS (Advanced Life Support)
Profportaal Zorg
1 4
Blaaskatheteriseren en verzorgen
Profportaal Zorg
1 3
Blaasspoelen
Profportaal Zorg
1 3
Bloedglucosewaarden meten (SLI)
Profportaal Zorg
3
Bloedkweek - afname
Profportaal Zorg
1 4
BLS
Profportaal Zorg
1 alle
Centraal veneuze catheter/parenterale voeding
Profportaal Zorg
1 4
Enterale toedieningswegen
Profportaal Zorg
1 3VIG
Hielprik
Profportaal Zorg
1 4
High Risk Medicatie parenteraal
Profportaal Zorg
1 4
Infuuspoort
Profportaal Zorg
1 3
Intramusculair, sub- en intracutaan injecteren (cure)
Profportaal Zorg
1 4
Intraveneuze therapie
Profportaal Zorg
1 4
Invasieve hemodynamische drukmeetsystemen
Profportaal Zorg
1 4
Perifeer infuus
Profportaal Zorg
1 4
Perifeer ingebrachte centrale catheter (PICC)
Profportaal Zorg
2 4
Peritoneaal dialyse
Profportaal Zorg
1 4
Rectumcanule radiologie
Profportaal Zorg
1 4
Shunt aan- en afsluiten bij hemodialyse
Profportaal Zorg
1 4
Suprapubische katheter
Profportaal Zorg
1 4
Tracheostoma
Profportaal Zorg
1 4
Transfusie, bloed en bloedproducten
Profportaal Zorg
1 4
Uitzuigen tracheacanule (SLI)
Profportaal Zorg
3
Veilig werken met cytostatica
Profportaal Zorg
1 3
Venapunctie
Profportaal Zorg
1 4
Verwijderen agraves (SLI)
Profportaal Zorg
3
Verzorgen PEG sonde met interne fixatiedisk (SLI)
Profportaal Zorg
3
Voedingspomp Flocare Infinity
Profportaal Zorg
1 3