Effectief Verplegen is …

… evidence based practice

Het stimuleren en faciliteren van evidence based werken is het uitgangspunt van deze reeks. In Effectief Verplegen 0 vindt de student de theoretische grondslagen van Evidence Based Practice. In dit eerste deel staat de toepassing van kennis centraal, bijvoorbeeld in hoofdstukken over richtlijnen, onderzoek of morele besluitvorming. In de andere delen worden steeds de nieuwste wetenschappelijke inzichten gepresenteerd in samenhang met het handelen in de beroepspraktijk. Daarmee biedt Effectief Verplegen de student aanknopingspunten om theorie en praktijk met elkaar te verbinden.

… verpleegproblemen centraal stellen

De delen 1 t/m 4 van Effectief Verplegen bieden actuele kennis toegespitst op verschillende verpleegproblemen. De hoofdstukken in deze reeks zijn zo opgebouwd dat ze de student eerst voorzien van relevante kennis en casuïstiek, om vervolgens in te zoomen op het verpleegkundig proces waarin het klinisch redeneren centraal staat.

… klinisch redeneren

Het verpleegkundig proces en het daarbij behorende klinisch redeneren staan centraal. Bij ieder onderwerp komen assessment en diagnostiek (screeningsinstrumenten), verpleegkundige interventies en evaluatie aan de orde. Hierbij is er ruim aandacht voor: classificaties, theoretische modellen, actuele ontwikkelingen, evidence based methoden en de persoonlijke beleving en situatie van de individuele patiënt.