In het hart van de verpleegkunde

Effectief Verplegen staat met beide benen in het hart van de verpleegkunde. Het is geschreven voor én door verpleegkundigen. Dat betekent dat het perspectief van verpleegkundigen centraal staat en dat specifieke kennis wordt aangeboden die van belang is voor de verpleegkundige professional. Je vindt in Effectief Verplegen zeker ook kennis over anatomie, fysiologie en pathologie, maar alleen voor zover dit ten dienste staat van de uitoefening van je vak. De nadruk ligt op verschillende verpleegproblemen en patiëntencategorieën.

Voor belangrijke onderwerpen op het terrein van de verpleging wordt actuele kennis op een rij gezet. In ieder hoofdstuk vind je óók informatie die je direct in de praktijk kunt toepassen. Denk aan meetinstrumenten, anamneseformulieren, diagnostische instrumenten en dergelijke. Bovendien bevordert Effectief Verplegen de onderbouwing van, en de kritische reflectie op, de zorg door verpleegkundigen met aandacht voor het proces van klinisch redeneren én met verwijzingen naar actuele wetenschappelijke literatuur.

Verpleegkunde is een vakgebied waar je met je hart in staat. Veel verpleegkundigen kiezen voor hun beroep vanuit hun begaan zijn met anderen en de wens iets voor de ander te kunnen betekenen. Met Effectief Verplegen willen wij verpleegkundigen daarin ondersteunen. We zien het als onze taak studenten te voorzien van kwalitatief hoogwaardig studiemateriaal. Goed opgeleide verpleegkundigen, en daardoor goede zorg, dát is waar ons hart ligt.