ZorgPad presenteert: Effectief Verplegen

In haar blogs van eerder dit jaar schreef collega Marieke Dekker al over Effectief Verplegen – dé verzameling essentiële informatie voor studenten hbo verpleegkunde (niveau 6). Met als hoofdonderdelen: evidence-based werken, verpleegproblemen en klinisch redeneren. Effectief Verplegen wordt volledig opgenomen in ZorgPad hbo en zal in februari online beschikbaar zijn. Een flinke uitbreiding dus!

Evidence based practice

Effectief Verplegen is geschreven door vooraanstaande auteurs die vertrouwd zijn met de theorie én de praktijk van de verpleegkunde.In de verschillende thema’s worden steeds wetenschappelijke inzichten gepresenteerd in samenhang met het handelen in de beroepspraktijk. De student raakt op verschillende manieren vertrouwd met evidence-based werken, bijvoorbeeld doordat er in de tekst verwijzingen naar wetenschappelijke literatuur worden gegeven, en door studieopdrachten waarin vaardigheden op dit gebied geoefend kunnen worden. 

Verpleegproblemen

De thema’s van Effectief Verplegen bieden actuele kennis toegespitst op verschillende verpleegproblemen. De onderwerpen in deze reeks zijn zo opgebouwd dat ze de student eerst voorzien van relevante kennis en casuïstiek, om vervolgens in te zoomen op het verpleegkundig proces waarbij er ruim aandacht is voor klinisch redeneren. Hierdoor staan het werk en het perspectief van de verpleegkundige centraal.

Het zorgproces staat centraal

Bij ieder onderwerp komen assessment en diagnostiek (screeningsinstrumenten), verpleegkundige interventies en evaluatie aan de orde. Hierbij is er ruim aandacht voor: classificaties, theoretische modellen, actuele ontwikkelingen, evidence based methoden en de persoonlijke beleving en situatie van de individuele patiënt. Hierdoor staan het zorgproces en de onderbouwing van het verpleegkundig handelen centraal.