Samenwerking IKNL en Noordhoff Health: nieuwe e-learningmodule voor palliatieve zorg

Utrecht, 26 september 2017 – Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en Noordhoff Health hebben de handen ineengeslagen om professionals in de palliatieve zorg optimaal te kunnen bedienen. Door deze samenwerking wordt inhoudelijke deskundigheid en onderwijskundige expertise rond palliatieve zorg samengebracht.

Gezamenlijk hebben zij de cursus Palliatieve Zorg uitgebracht, die geaccrediteerd is door V&V. Deze e-learningcursus is ontwikkeld door experts uit het veld, in samenwerking met adviseurs palliatieve zorg van IKNL en onderwijsexperts van Noordhoff Health. De module is gebaseerd op landelijk geaccepteerd, evidence- en practice-based bronmateriaal, waardoor het cursusmateriaal  voor de zorgprofessional (niveau 3 en 4) naadloos aansluit op de zorgbehoeften en -wensen van patiënten en hun naasten.

In de cursus komen onder meer het belang van palliatieve zorg, de rol van de zorgprofessional, advanced care planning en de 5-stappen-methode aan de orde. Ook toetsing is onderdeel van de module.

IKNL en Noordhoff Health geven met deze module het startsein voor een duurzame samenwerking. Inmiddels is dan ook gestart met de voorbereidingen voor vervolgmodules.

Over IKNL

IKNL is een onafhankelijk kennis- en kwaliteitsinstituut voor de oncologische en palliatieve zorg, met de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) als belangrijkste basis. Hiermee doen we onderzoek, faciliteren we regionale samenwerking, ondersteunen we kwaliteitsverbetering in de (para)medische en verpleegkundige praktijk. De registraties, rapportages en verbetervoorstellen ontwikkelt IKNL samen met zorgprofessionals. Met KWF Kankerbestrijding en NFK richt IKNL zich via www.kanker.nl ook op patiënten.

Over Noordhoff Health

In co-creatie met partners, klanten en zorgprofessionals ontwikkelt Noordhoff Health krachtige en slimme leeroplossingen voor studenten en professionals in de zorg. Inhoud en technologie vullen elkaar aan in de doorlopende leerlijn - van mbo en hbo naar beginnende en gevorderde zorgprofessionals. Zodat zij aantoonbaar bekwaam zijn en hun patiënten en cliënten de beste zorg kunnen bieden.